۱۳۸۸ اسفند ۲۲, شنبه

ما را در آدرس جدید ببینید

فعالیت مجدد خبرگزاری بلوچ نیوز - بلوچنا

خبرگزاری بلوچ نیوز-بلوچنا که جدیدترین اخبار ملت بلوچ و مبارزین را به اطلاع مردم ایران و بلوچستان میرسانید به علت بعضی از مشکلات امنیتی توقیف شده بود فعالیت مجدد خود را مصمم تر از گذشته آغاز نموده است.
از تمام برادران و خواهران و مدیران ویب درخواست میشود در انتشار آدرس جدید خبرگزاری با ما یاری و همکاری نمایند.
آدرس جدید خبرگزاری بلوچ نیوز - بلوچنا
با سپاس : مدیریت خبرگزاری بلوچنا