۱۳۸۸ آذر ۵, پنجشنبه

آقای علی مطهری..من میخواهم دختر شمارا صیغه کنم تا به حرام نیافتم

برگرفته از وبلاگ : چگونه!؟
چند وقت پیش آقای مطهری نماینده مجلس در تلویزیون و در برناه آژیر فرمودند که برای حل مشکل جنسی جوانان..ما روشهای اسلامی هم داریم..مثل ازدواج موقت..لازم دیدم چند نکته را یاد آقای مطهری بیاورم/ آقای مطهری فرض کنیم 15میلیون پسر داریم و حتما همه اینها نیز غریزه دارند..برای این تعداد پسر چه تعداد صیغه باید در کشور باشد!؟ آیا هر پسری که پرروتر باشد حق ارضاء غریزه اش را دارد!؟ غریزه آن جوانی که پررو نیست چه!؟ مگر ما امام حسن هستیم که بتوانیم 350صیغه داشته باشیم!؟ آقای مطهری..در صیغه چه اتفاقی می افتد که در سکس کفار نیست!؟چرا یک مرد همزمان میتواند بینهایت صیغه داشته باشد ولی یک زن نه!؟اگر آن بد است..این نیز بد است/ آقای مطهری آیا شما بعنوان پیشنهاد دهنده حاضرید دختر یا زن یا همشیره مکرمه را به خانه عفاف بفرستید تا امت اسلام از آلت جنسی دختر شما بصورت حلال و موقت بهره مند شوند!؟ مگر سکس عاشقانه چه اشکالی دارد که صیغه ندارد!؟ جز اینکه در سکس عاشقانه پولی رد و بدل نمیشود و وردهای عجیب و غریب نیز تلاوت نمیشود..ولی در صیغه باید زنی فقیر را اجاره کرد و وردهای عجیبه خواند!؟آقای مطهری آیا باید باور کنیم که شما به فکر جوانان هستید!؟ پس این سی سالی که جوانان را بخاطر یک سکس ساده اعدام کردید و خود روی هزاران صیغه خفته بودید چه!؟ پس حرام شدن عمر جوانانی که در طول زندگیشان یک سکس ساده را تجربه نکردند از ترس شما یا شرایط کثیف جامعه اسلامی چه!؟ اصلا چرا دولت باید روی آلت مردم نظارت کند!؟ چرا همه حرف شما راجع به آلت است!؟ به شما چه ربطی دارد!؟ بدن هر کسی متعلق به خودش است و برای استفاده از آن از شما اجازه نمی پرسیم. مرگ بر قوانین پوسیده اسلامیتان

هیچ نظری موجود نیست: